S.No.
Student Name
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
1
A SRIKANTH
39
35
97
72
54
86
81
 
65
 
 
72
 
 
 
 
2
Aarti Chavan
64
45
54
81
62
73
 
72
 
 
44
 
 
 
 
 
3
Abhinav kumar
74
88
91
60
54
92
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
4
Abhishek Kumar
 
48
65
51
69
97
67
 
87
 
49
 
 
 
 
 
5
Abhishek kumar jha
33
45
65
24
 
61
 
57
 
 
 
37
 
 
 
 
6
Adi Narayana
65
55
54
42
64
38
 
70
 
61
 
45
 
 
 
 
7
Adityavesh Adhana
73
95
96
 
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Ajit amar
84
103
86
 
97
 
 
 
 
81
 
 
 
 
 
 
9
Akash B
 
77
54
67
 
 
37
 
54
 
62
 
 
 
 
 
10
Akash Chaudhary
 
74
90
 
 
85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Akshay Dixit
16
25
51
 
42
 
 
51
 
 
 
62
 
 
 
 
12
Akshay Goyal
 
54
65
 
 
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
Alok Ranjan
55
54
35
 
63
 
 
 
38
 
64
 
 
 
 
 
14
Amit Gupta
111
98
84
97
103
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Ankit Arora
 
56
65
49
 
70
 
35
 
47
 
38
 
 
 
 
16
Anupam verma
90
55
54
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Anupama Salan
 
88
85
 
97
75
 
67
 
 
59
 
 
 
 
 
18
Arijit dutta
 
109
76
 
74
89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Arpit Kumar
75
94
63
 
78
 
 
 
60
 
 
72
 
 
 
 
20
Ashish Jaiswal
133
120
112
 
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
Atishay jain
96
68
120
75
 
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
Avaiyang
 
98
54
 
49
 
 
84
 
 
73
 
 
 
 
 
23
Avinash Palaparthi
 
95
96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
B. Prasanna
 
72
6
31
38
39
25
38
27
70
 
 
 
 
 
 
25
Balram chaudhary
24
33
113
 
48
60
 
42
 
 
53
 
 
 
 
 
26
Bhanu Jain
 
102
95
87
 
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
Bhanu Pratap Singh
 
47
65
 
51
 
64
 
38
 
 
69
 
 
 
 
28
bharath
34
63
45
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
Bikash Mishra
 
85
54
90
 
60
 
34
 
61
82
 
 
 
 
 
30
Bugata Karthik Kumar
 
54
65
 
48
 
34
 
37
 
 
41
 
 
 
 
31
Ch Shravan Kumar Reddy
 
79
 
24
 
36
 
61
 
51
 
 
 
 
 
 
32
CH SRAVAN KUMAR
105
96
65
 
89
78
 
 
98
 
 
74
 
 
 
 
33
Chandni
 
80
45
86
 
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
Chandradip Santra
40
97
45
 
49
 
 
86
 
43
 
 
 
 
 
 
35
Chaudhary Abhinav Singh
 
58
54
 
 
71
 
 
48
 
61
 
 
 
 
 
36
D.chakrapani
 
68
45
 
57
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
Deepak Gandash
 
54
65
59
 
40
 
47
 
 
 
46
 
 
 
 
38
Deepak kumar
10
46
78
 
29
34
 
54
 
61
 
 
 
 
 
 
39
Deepak sangwan
76
52
96
 
68
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
40
Deepika Singh
 
88
91
84
 
73
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
41
Devendra
 
75
65
 
86
67
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
42
Devesh Kumar
 
85
85
 
 
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
G. Chendra Prakash
 
109
85
81
96
 
 
 
 
68
 
 
 
 
 
 
44
G.Naresh Babu
 
64
65
 
67
84
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
Gandiboina Ravikumar
 
99
78
 
48
61
 
 
57
 
 
49
 
 
 
 
46
Ganesh Ananthula
 
52
58
69
96
 
 
43
 
 
76
 
 
 
47
 
47
Gaurav Sikarvar
93
86
96
 
107
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
Gautam jha
66
35
96
 
48
65
 
 
77
 
 
64
 
 
 
 
49
Gautam Raj
 
85
65
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
Ghanshyam
57
53
98
 
74
85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
Gullamagji Santosh kumar
 
45
54
 
51
67
 
 
 
86
 
54
 
 
 
 
52
Happy Nayak
 
115
66
 
87
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
Harshvardhan Singh
 
54
65
 
94
 
 
77
 
 
 
 
 
 
 
 
54
Hemant Bhawariya
 
96
44
76
84
 
 
 
 
62
 
 
 
 
 
 
55
Hemant Tiwari
 
56
54
 
 
94
 
 
 
71
 
 
 
 
 
 
56
Hemanth Kumar C.R.
 
61
65
 
78
 
 
41
 
 
63
 
 
 
 
 
57
Himanshu nayak
49
65
90
86
97
81
 
 
67
 
 
37
 
 
 
 
58
Himanshu Rai
 
75
85
 
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59
Himanshu Singh
115
54
105
 
 
77
 
87
 
56
 
 
 
 
 
 
60
Jadhav saxena
70
20
96
 
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
Jaideep Kumar
 
56
65
71
 
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
Jaspreet Sehmi
 
61
54
 
49
 
 
86
 
 
34
 
 
 
 
 
63
Jerin Jose
64
65
90
 
81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64
K BALAKRISHNA
29
87
63
78
 
34
 
 
92
 
 
68
 
 
 
 
65
K Gauri Sankar
45
45
63
 
94
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66
K MAUNIKA
70
105
98
 
61
 
 
67
 
 
 
 
 
 
 
 
67
K SREEKANTH
19
45
97
 
 
44
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
68
K VAMSI KRISHNA
18
50
65
 
99
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
K. Pavani
 
84
77
38
 
67
 
 
 
 
61
 
 
 
 
 
70
K.Sushruth
 
52
54
 
79
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
71
K.Varun Reddy
 
39
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72
Kamal Gautam
 
54
54
 
73
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73
Karan Singh
 
45
65
 
39
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
74
Kaushlendra
19
66
99
57
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75
KESAV YERRA
39
25
65
 
37
 
 
49
 
 
54
 
 
 
 
 
76
Ketan Bansal
 
96
25
89
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77
Kshitij Pratap Singh
102
63
25
 
 
 
88
 
 
 
 
72
 
 
 
 
78
Kumar Shubham
 
75
66
 
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
Kumar Sonu
 
112
45
 
 
75
 
 
34
 
69
 
 
 
 
 
80
Kumar Vibham
 
57
54
 
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81
KUNDAN MITTAL
9
10
65
 
 
98
 
86
 
 
 
34
 
 
 
 
82
Lochan Sharma
 
46
54
 
64
 
 
51
 
 
 
 
 
 
 
 
83
Lokesh Kumar Kharana
 
26
 
37
54
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
84
Hari om Singh
 
94
71
82
81
 
 
60
84
56
 
 
 
 
 
 
85
M. Soumyasri
 
85
73
85
66
47
 
77
 
 
 
 
 
 
62
 
86
Mahendra
55
52
63
 
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87
Mamile Kunal Maharudra
65
73
85
 
56
 
54
 
 
41
 
46
 
 
 
 
88
Mangal Singh
47
63
45
34
 
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89
Manpreet Singh
86
98
63
 
88
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
90
Mohammad ali
34
65
35
 
54
37
 
 
 
 
65
 
 
 
 
 
91
Mohammad Ali
 
95
96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92
Mohit Aggarwal
 
64
54
 
56
 
 
 
63
 
 
 
 
 
 
 
93
Mohit Duholiya
 
54
65
 
 
 
 
55
 
 
 
42
 
 
 
 
94
Mohit Garg
5
19
44
64
 
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95
Monika Tariyal
 
95
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96
Mothukuri Akhil
25
65
45
 
68
 
 
62
 
 
 
57
 
 
 
 
97
Mrigank Jain
 
54
56
 
 
98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98
MRUTYUNJAY SARANGI
76
86
35
 
 
54
 
 
68
 
 
35
 
 
 
 
99
Mujahid Husain
 
98
78
 
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
N SHIVA KUMAR
62
35
35
 
 
68
 
47
 
 
59
 
 
 
 
 
101
N. Kalyan
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102
Naveen kumar
10
15
66
 
54
83
 
 
81
 
67
 
 
 
 
 
103
Nippu Naresh
 
100
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104
Nishchoy Roy
 
53
65
 
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105
Omkar Mangere
 
90
95
 
 
67
 
 
72
 
 
74
 
 
 
 
106
P SHIVA KUMAR
10
24
45
 
 
 
39
 
 
44
 
 
 
 
 
 
107
P. Sai
 
 
46
 
 
25
 
 
33
 
 
49
 
 
 
 
108
P. Shivanarayana
 
74
61
46
60
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109
Pallavi tiwari
16
51
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110
Pankaj
 
46
65
 
87
 
38
 
 
54
 
47
 
 
 
 
111
Pankaj narang
13
46
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112
Pankaj sharma
15
6
35
21
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
113
Piyush Garodia
94
100
33
 
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114
Prabhat Kumar
 
88
90
 
 
97
 
 
37
 
68
 
 
 
 
 
115
Pranav Chaturvedi
 
96
98
 
94
 
 
48
 
67
 
 
 
 
 
 
116
Prashant Kumar
 
48
54
 
 
 
44
 
65
 
 
38
 
 
 
 
117
Prashant verma
 
86
88
 
85
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118
Prasoon Gautam
 
65
54
 
 
 
 
41
 
 
48
 
 
 
 
 
119
Prateek Kamboj
44
99
100
86
93
 
62
 
74
 
 
86
 
 
 
 
120
Praveen Bansal
 
62
54
 
48
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121
Pravin
62
65
63
 
81
75
 
49
 
51
 
65
 
 
 
 
122
Preethi amar
63
41
12
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123
Prerna
100
35
60
72
 
 
 
54
 
 
67
 
 
 
 
 
124
Priyanka
 
98
45
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125
Priyanka kumari
 
44
65
 
87
 
 
 
61
 
 
72
 
 
 
 
126
Pushpendra singh chauhan
105
96
103
71
 
63
 
 
 
78
 
 
 
 
 
 
127
Rachit Agarwal
 
65
65
 
77
 
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128
RAHUL JHINGONIA
23
44
100
81
 
76
 
 
34
 
 
59
 
 
 
 
129
Rahul Kumar
 
63
65
 
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130
Rahul Kumar Jadhav
 
45
54
95
81
 
 
51
 
 
61
 
 
 
 
 
131
Rahul Kumar Sharma
 
75
65
48
 
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132
Rahul Mendhe
 
64
65
 
54
79
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
133
Raj Vardhan Singh
90
79
63
 
 
 
64
 
54
 
 
 
 
 
 
 
134
Rakesh Madabhavi
 
56
54
 
54
 
 
71
 
 
 
67
 
 
 
 
135
Raman pali
60
35
54
67
87
71
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
136
Mohit Kumar
23
25
45
 
62
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137
Rambo
12
54
44
 
 
64
 
24
 
 
37
 
 
 
 
 
138
Ramkishore
29
 
46
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139
Ranveer Singh
 
54
65
97
 
 
48
 
 
 
 
51
 
 
 
 
140
Ravalika Reddy Miriyala
 
98
33
 
97
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141
Rohit Dabas
 
42
54
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
142
S SRIKANTH
5
54
33
 
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143
S. M. Priyadarshini
 
9
32
 
 
64
 
38
 
 
68
 
 
 
 
 
144
S.Chaitanya Kishen
45
113
55
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145
Sachin Kumar
 
101
65
 
86
45
 
 
38
 
 
46
 
 
 
 
146
SAMA SHARATH
45
45
113
 
79
 
 
 
 
64
 
 
 
 
 
 
147
Sandeep Sharma
 
105
50
 
 
 
 
57
 
 
 
 
 
 
 
 
148
Sanjog Patnaik
 
60
65
74
 
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149
Sanny Jain
65
98
35
 
57
 
 
 
34
 
 
 
 
 
 
 
150
Santosh Kumar
 
65
65
 
 
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151
Sarthak Kumar
 
105
50
 
95
 
 
67
 
 
 
46
 
 
 
 
152
Sarthak Saxena
69
65
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153
Saumil aggarwal
86
105
65
 
64
 
 
 
77
 
82
 
 
 
 
 
154
Saurabh Kumar
65
75
68
72
 
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155
Saurabh Upadhyay
89
42
98
 
67
91
 
68
 
 
 
62
 
 
 
 
156
Shahim Chaudhary
89
35
96
 
 
60
 
 
 
47
 
 
 
 
 
 
157
Shahim Chaudhary
 
106
66
 
45
 
 
62
 
 
 
74
 
 
 
 
158
Shailesh Gautam
 
58
65
66
 
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159
Shani Pal
 
75
85
 
54
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
 
160
Shashwat Agarwal
 
55
65
 
 
 
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
161
Shishir Gupta
 
65
98
 
56
 
 
 
34
 
 
48
 
 
 
 
162
SHIVALI MAHESHWARI
85
35
68
61
 
77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163
Shivkant Kumar
 
10
 
 
87
 
 
61
 
 
 
76
 
 
 
 
164
Shrawan Kumar
 
141
25
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165
Shruti Raj
12
 
5
37
46
28
 
 
39
 
 
42
 
 
 
 
166
shubham Aggarwal
 
45
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167
Shubham Dixit
120
63
102
 
61
 
 
73
 
81
 
86
 
 
 
 
168
Shubham Jain
86
102
35
74
 
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169
Shubham wadhai
13
36
78
 
74
 
39
 
44
 
46
 
 
 
 
 
170
Shubhangi Saroya
 
85
66
 
 
47
 
64
 
58
 
42
 
 
 
 
171
Shubhankar Nikhil
 
91
95
84
 
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172
Siddharth gautam
93
90
35
 
 
 
57
 
48
 
 
 
 
 
 
 
173
Siddharth Sehgal
 
65
56
 
94
 
 
54
 
 
49
 
 
 
 
 
174
Simranjit Singh
52
95
65
 
 
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175
SREEKANTH CH
82
25
90
 
76
 
57
 
 
61
 
 
 
 
 
 
176
Srujith Velumula
 
65
65
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177
Subhadip Paul
99
65
52
 
65
 
 
 
48
 
 
 
 
 
 
 
178
Suchita Bharatkumar Raval
 
65
54
 
 
 
42
 
 
 
 
45
 
 
 
 
179
Sudhanshu
 
40
54
74
 
99
 
 
 
67
 
 
 
 
 
 
180
Sujata halmare
10
21
50
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181
Sujit kumar Gupta
64
85
86
 
92
77
 
 
82
 
 
66
 
 
 
 
182
Sukhbir
 
52
65
 
35
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183
Sunil gupta
70
103
54
78
 
66
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
184
Sunny
 
111
44
 
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185
Surbhi Kumari
45
55
65
 
 
 
 
57
 
 
49
 
 
 
 
 
186
Suresh
39
65
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
187
Sweety Mittal
 
41
65
 
66
 
 
 
56
 
 
 
 
 
 
 
188
T SANJAY
26
78
55
73
 
87
 
 
 
 
57
 
 
 
 
 
189
T TRILOK
51
24
61
 
67
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190
Tanmay Jain
 
65
65
 
 
 
 
49
 
51
 
 
 
 
 
 
191
Tarun
102
35
98
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192
Tejas Upadhyay
55
114
96
 
 
 
 
 
66
 
 
57
 
 
 
 
193
Thummaca cheruvu Mounika
 
86
 
 
30
47
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
194
Urvashi Kumari
 
96
96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195
Uttam kumar kanani
 
89
95
 
54
87
 
 
56
 
64
 
 
 
 
 
196
Vagish Rai
 
55
67
49
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197
Vaibhav jain
 
60
65
 
 
75
 
57
 
68
 
52
 
 
 
 
198
VARUN KUMAR GARG
51
45
86
 
84
 
 
 
55
 
47
 
 
 
 
 
199
Varun Yadav
 
99
65
 
 
 
54
 
 
58
 
 
 
 
 
 
200
Vidharbh Singh Rajput
 
65
54
75
 
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
Vidya Prasad
45
100
45
 
70
 
 
 
 
 
49
 
 
 
 
 
202
Vijay kumar
81
60
71
 
66
96
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
203
Vijay Chandra
11
25
25
42
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204
Vishal Saxena
13
38
65
 
49
 
54
 
 
37
 
 
 
 
 
 
205
Vishnu Das
 
88
89
 
 
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206
Vykuntam Suresh
 
70
65
 
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207
Zalak Kumari
 
46
65
 
84
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
Subharli Kachri
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209
Yogeeta Beliya
 
107
79
 
59
56
 
24
 
84
81
 
 
 
 
 
210
Chitlanki Nagamani
 
 
 
76
25
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211
Sai Kumar
 
8
22
18
 
 
23
21
20
52
 
 
 
 
 
 
212
Manasa CM
 
93
 
 
 
 
 
101
 
89
 
 
 
 
 
 
213
KSRIVANI
 
 
 
 
 
 
 
41
61
47
 
44
36
45
 
 
214
Lokesh Prakash Chandra Beliya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
26
 
27
 
 
215
D. Indira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
101
58
67
69
 
 
216
P.Sivanaryana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
 
68
53
 
 
 
217
Shaista Tabassum
 
115
 
 
 
 
97
65
 
 
63
 
 
 
 
 
218
Mansa Cheruku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97
53
82
 
 
219
Annemkanaka Venkatasesh Kumar Reddy
 
127