Essay GS-1 GS-2 GS-3 GS-4
S.NO. Students Name Essay S.NO. Students Name GS-1 S.NO. Students Name GS-2 S.NO. Students Name Marks S.NO. Students Name Marks
1 Abhinav Anand Mishra 70 1 Ajit Kumar 71.5 1 Virender Kumar 70.5 1 Abhishek Andasu 73 1  Utkarsh Kumar 73.5
2 Pravesh Kumar 72 2 Varun Bansal 86.5 2 Dhanraj 61.5 2 Sarfaraz 77 2 Akriti Verma 31.5
3 Pawan Suthar 80 3 Ranjit D.Patil 75.5 3 Raushan Kumar 79 3 Dipender Adhikari 119.5 3 Suresh 74.5
4 Janakiram 45 4 Anirudh 61.5 4 Vikas Prasad 74 4 Pallavi Sarda 93 4 Manish Meena 67.5
5 Dr.Gaurav J. Sontake 135 5 Pankaj Lamba 113 5 Rishabh Jain 81 5 Jashwant Yadav 85 5 Aditya Choudhary 69.5
6 KALYAN 86 6 Sakshi 109.5 6 Rudranarayan 82 6 Fatesh Sahu 92 6 Vinit Kumar Malik 64
7 VIKASH KUMAR 93 7 Nitin  Bhardwaj 84.5 7 Amit Kumar Pandey 41.5 7 Swapnil 114.5 7 Rudranarayan 29.5
8 KUMAR VISHAL 94 8 Suresh 110 8 Rakesh Choudhary 64.5 8 Rahul 114.5 8 K. SAJAL 61.5
9 Raushan Kumar 90 9 Sudhanshu 37 9 Pallavi 71.5 9 Purusharth 55.5 9 Abhishek  SHAHI 16
10 Prateek Maindola 93 10 KALYAN 84.5 10 Ranjit D.Patil 57.5 10 Manish Meena 92 10 Sachin 63
11 Vamshi 77 11 Vinit Kumar Malik 106 11 Abhishek 81.5 11 Sumit 68 11 Shashank Rai 62.5
12 Chandrakanth 100 12  Utkarsh Kumar 106 12 Pawan Suthar 45.5 12 Vishal Jangid 122.5 12 Akash Baghel 50.5
13 Gagandeep 75 13 Dr.Gaurav J. Sontake 110.5 13 Amrit Ranjan 86.5 13 Prateek Maindola 98.5 13 Jashwant Yadav 59.5
14 Rudranarayan 40 14 Sumit 78 14 Dr.Gaurav J. Sontake 81 14 KALYAN 57 14 Sheetal Goswami 59.5
15 Purusharth 85 15 Rudranarayan 95.5 15 Samir Singh 77.5 15 Amrit Ranjan 117 15 Surendra 66
16 KUMAR GAURAV 87 16 16  Utkarsh Kumar 78 16 Dr.Gaurav J. Sontake 101 16 Pallavi 60.5
17 ASHISH 97 17 Rohit Kumar 84.5 17 Suresh 83 17 Ajit Kumar 74.5 17 Vivek 55.5
18 Manish 97 18 Rakesh Choudhary 79 18 Sakshi 67.5 18 Virender Kumar 75 18 Rohit Kumar 51
19 Arun S. Tomar 101 19 Piyush Kumar 103 19 Abhishek Andasu 83.5 19 Pawan Suthar 46.5 19 Pankaj Lamba 83
20 Piyush Kumar 98 20 Sarfaraz 106 20 Sachin 84.5 20 Sakshi 88 20 Janakiram 22.5
21 SHUBHAM NAGRALE 35 21 Abhishek 108.5 21 Purusharth 41.5 21 Ranjit D.Patil 77 21 Sarfaraz 57
22 Jashwant Yadav 105 22 Shreya Kumar 95.5 22 Varun Bansal 76 22 Janakiram 39 22 Sumit 51.5
23 Anu Nain 35 23 Virender Kumar 91 23 Nitin  Bhardwaj 76.5 23 Suresh 123 23 Vipin Tyagi 50.5
24 Abhishek Mahiwal 94 24 Manish 97 24 Sumit 72 24 Sachin 87 24 Rishabh Jain 65.5
25 Abhishek Nandan 113 25 Vikas Prasad 95.5 25 Vivek 83 25 Rakesh Choudhary 86.5 25 Amrit Ranjan 73.5
26 Harshit Pathak 40 26 Samir Singh 59 26 Swapnil 84.5 26 Sheetal Goswami 85.5 26 Dipender Adhikari 52.5
27 Sumit 73 27 Pawan Suthar 46.5 27 Piyush Kumar 91 27 Rudranarayan 44 27 Rahul 26
28 Vishal Anand 50 28 Amrit Ranjan 106.5 28 Sheetal Goswami 79.5 28 Piyush Kumar 121 28 Sudhanshu 32
29 Amrit  Ranjan 91 29 Raushan Kumar 98.5 29 Anirudh 56 29 Satyajeet 109.5 29 Ranjit D.Patil 45
30 Sakshi 100 30 Pallavi 88.5 30 Ajit Kumar 665 30 Rohit Kumar 72 30 Virender Kumar 38
31 Dammu Vijay Kumar 87 31 Sachin 81 31 Dammu Vijay Kumar 89 31 Dhanraj 89.5 31 Rakesh Choudhary 48.5
32 Virender Kumar 90 32 Aditya Choudhary 100 32 Rahul 72.5 32 Abhishek 73.5 32 Ajit Kumar 41.5
33  Utkarsh Kumar 113 33 K. SAJAL 98.5 33 Fatesh Sahu 90.5 33 Vivek 91.5 33 Raushan Kumar 66.5
34 Fatesh Sahu 95 34 Sheetal Goswami 84 34 Jashwant Yadav 98.5 34 Raushan Kumar 87 34 Pawan Suthar 40.5
35 Sushant 95 35 Sushant 82 35 Rohit Kumar 77.5 35 Shreya Kumar 101.5 35 Swapnil 41.5
36 Sarfaraz 93 36 Swapnil 109 36 Sarfaraz 90.5 36 Arpit Kumar 106.5 36 Dhanraj 40.5
37 Swapnil 98 37 Vishal Jangid 109 37 Manish 86 37  Utkarsh Kumar 97.5 37 Sakshi 63.5
38 Suresh 105 38 KUMAR VISHAL 53.5 38 KUMAR GAURAV 95.5 38 T Sesha Talpa Sai(hyd) 74.5 38 Purusharth 34
39 Surender 92 39 Purusharth 60 39 Vipin Tyagi 76.5 39 G.Rajender(hyd) 120.5 39 KALYAN 51
40 Ranjit D.Patil 83 40 VIKASH KUMAR 72.5 40 Aditya Choudhary 87.8 40 Enuconda Sharath(hyd) 97 40 Vishal Jhangid 54.5
41 Rakesh Choudhary 94 41 Jashwant Yadav 77.5 41 Sushant 66.5 41 Ashray Naik(hyd) 100 41 Dr.Gaurav J. Sontake 59.5
42 Rahul 104 42 Fatesh Sahu 83 42 Akash Baghel 86 42 S.Satish Kumar(hyd) 114 42 Piyush Kumar 69.5
43 MANISH 85 43 Abhishek Andasu 88 43 Arpit 93 43 D.Paavan kumar 110.5 43 Fatesh Sahu 55.5
44 Sheetal Goswami 92 44 Dammu Vijay Kumar 101 44 Shreya Kumar 94.5 44 Neha 107.5 44 Arpit Kumar 60
45 Sachin 103 45 Rahul 82.5 45 Vishal Jhangid 102 45 T Sesha Talpa Sai(hyd) 53.5
46 Rohit Kumar 96 46 Arpit Kumar 99 46 Ankit Prince 38 46 Rahul Koppait 62
47 Vaibhav 95 47 Abhinav Anand Mishra 91.5 47 Ritesh 55 47 G.Rajender(hyd) 47
48 Akash Baghel 85 48 KUMAR GAURAV 118 48 Aman Bansal 30.5 48 Ashray Naik(hyd) 49
49 Vishal Jangid 125 49 Vivek 90.5 49 Enuconda Sharath(hyd) 88 49 SACHIN 63
50 Nitin  Bhardwaj 93 50 Sheshidhar(hyd) 87 50 Ashray Naik(hyd) 81 50 M.Krushi Kumar Reddy 56.5
51 Pallavi 94 51 T Sesha Talpa Sai(hyd) 71 51 G.Rajender(hyd) 73 51 P.V Kumar 45
52 Vivek 102 52 S.Satish Kumar(hyd) 107 52 Srinivas reddy(hyd) 88 52 Shreya Kumar 63
53 Ajit Kumar 80 53 Srinivas reddy(hyd) 93.5 53 P.V Kumar 66.5 53 D.Paavan kumar 66.5
54 V.Sai Harsha 83 54 G.Rajender(hyd) 58 54 Rahul Koppait 102 54 Abhinav Anand Mishra 58.5
55 Arpit 85 55 Enuconda Sharath(hyd) 83.5 55 S.Satish Kumar(hyd) 99
56 G.Rajender(hyd) 95 56 Ashray Naik(hyd) 93.5 56 T Sesha Talpa Sai(hyd) 87.5
57 Pv. Vinod Kumar(hyd) 75 57 Neha 105.5 57 Sheshidhar(hyd) 106
58 Rahul Koppait(hyd) 84 58 Aman Bansal 43.5 58 Neha 111
59 S.Satish Kumar(hyd) 103 59 Ritesh 33.5 59 D.Paavan kumar 111.5
60 Sunkari K Eshwar(hyd) 32 60 D.Paavan kumar 111.5 60 Abhinav Anand Mishra 90
61 Srinivas reddy(hyd) 90
62 Sheshidhar(hyd) 104
63 T Sesha Talpa Sai(hyd) 97
64 Enuconda Sharath(hyd) 78
65 Ashray Naik(hyd) 97
66 Varun Bansal 70
67 Anup Bawankule 90
68 N.Salman Khan 35
69 JINENDRA 25
70 Aman Bansal 100
71 Neha 100
72 Ritesh 72
73 Nikhil Patil 83
74 Om Prakash Gupta 99
75 Shashank Rai 113
76 D.Paavan kumar 80
77 Amit Ahuja 93