S.No. Student Name T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15 T-16 T-17 T-18 T-19 T-20 T-21
1 A SRIKANTH 39 35 97 72 54 86 81   65     72   25     33        
2 Aarti Chavan 64 45 54 81 62 73   72     44   60 63              
3 Abhinav kumar 74 88 91 60 54 92       36                      
4 Abhishek Kumar   48 65 51 69 97 67   87   49   87   38     54      
5 Abhishek kumar jha 33 45 65 24   61   57       37                  
6 Adi Narayana 65 55 54 42 64 38   70   61   45       29          
7 Adityavesh Adhana 73 95 96   68               67                
8 Ajit amar 84 103 86   97         81       97     37        
9 Akash B   77 54 67     37   54   62   94     48   67      
10 Akash Chaudhary   74 90     85                 44   65        
11 Akshay Dixit 16 25 51   42     51       62 85 68              
12 Akshay Goyal   54 65     74                   41          
13 Alok Ranjan 55 54 35   63       38   64                    
14 Amit Gupta 111 98 84 97 103 107                              
15 Ankit Arora   56 65 49   70   35   47   38         61        
16 Anupam verma 90 55 54   63                 46              
17 Anupama Salan   88 85   97 75   67     59                    
18 Arijit dutta   109 76   74 89             63                
19 Arpit Kumar 75 94 63   78       60     72       38          
20 Ashish Jaiswal 133 120 112   108                                
21 Atishay jain 96 68 120 75   68               49     54        
22 Avaiyang   98 54   49     84     73                    
23 Avinash Palaparthi   95 96                   88                
24 B. Prasanna   72 6 31 38 39 25 38 27 70 53 43 51 63 27            
25 Balram chaudhary 24 33 113   48 60   42     53                    
26 Bhanu Jain   102 95 87   95             87   38     54      
27 Bhanu Pratap Singh   47 65   51   64   38     69                  
28 bharath 34 63 45   38                     29          
29 Bikash Mishra   85 54 90   60   34   61 82   67                
30 Bugata Karthik Kumar   54 65   48   34   37     41   97     37        
31 Ch Shravan Kumar Reddy   79   24   36   61   51     94     48   67      
32 CH SRAVAN KUMAR 105 96 65   89 78     98     74     44   65        
33 Chandni   80 45 86   75             85 68              
34 Chandradip Santra 40 97 45   49     86   43           41          
35 Chaudhary Abhinav Singh   58 54     71     48   61                    
36 D.chakrapani   68 45   57 64                              
37 Deepak Gandash   54 65 59   40   47       46         61        
38 Deepak kumar 10 46 78   29 34   54   61       46              
39 Deepak sangwan 76 52 96   68       45                        
40 Deepika Singh   88 91 84   73         37   63                
41 Devendra   75 65   86 67   54               38          
42 Devesh Kumar   85 85     92                              
43 G. Chendra Prakash   109 85 81 96         68 102     49     54        76
44 G.Naresh Babu   64 65   67 84 103                            
45 Gandiboina Ravikumar   99 78   48 61     57     49 88                
46 Ganesh Ananthula   52 58 69 96     43     76       47 55   60 39    
47 Gaurav Sikarvar 93 86 96   107 72                              
48 Gautam jha 66 35 96   48 65     77     64                  
49 Gautam Raj   85 65 67                   25     33        
50 Ghanshyam 57 53 98   74 85             60 63              
51 Gullamagji Santosh kumar   45 54   51 67       86   54                  
52 Happy Nayak   115 66   87 92             87   38     54      
53 Harshvardhan Singh   54 65   94     77                          
54 Hemant Bhawariya   96 44 76 84         62           29          
55 Hemant Tiwari   56 54     94       71     67                
56 Hemanth Kumar C.R.   61 65   78     41     63     97     37        
57 Himanshu nayak 49 65 90 86 97 81     67     37 94     48   67      
58 Himanshu Rai   75 85   62                   44   65        
59 Himanshu Singh 115 54 105     77   87   56     85 68              
60 Jadhav saxena 70 20 96   88                     41          
61 Jaideep Kumar   56 65 71   87                              
62 Jaspreet Sehmi   61 54   49     86     34                    
63 Jerin Jose 64 65 90   81                 25     33        
64 K BALAKRISHNA 29 87 63 78   34     92     68 60 63              
65 K Gauri Sankar 45 45 63   94 76                              
66 K MAUNIKA 70 105 98   61     67         87   38     54      
67 K SREEKANTH 19 45 97     44       38                      
68 K VAMSI KRISHNA 18 50 65   99 72                   29          
69 K. Pavani   84 77 38   67         61   67                
70 K.Sushruth   52 54   79     46           97     37        
71 K.Varun Reddy   39 65                   94     48   67      
72 Kamal Gautam   54 54   73   63               44   65        
73 Karan Singh   45 65   39         38     85 68              
74 Kaushlendra 19 66 99 57   61                   41          
75 KESAV YERRA 39 25 65   37     49     54                    
76 Ketan Bansal   96 25 89   54                              
77 Kshitij Pratap Singh 102 63 25       88         72                  
78 Kumar Shubham   75 66   87                       61        
79 Kumar Sonu   112 45     75     34   69     46              
80 Kumar Vibham   57 54   65                                
81 KUNDAN MITTAL 9 10 65     98   86       34 63                
82 Lochan Sharma   46 54   64     51               38          
83 Lokesh Kumar Kharana   26   37 54         46                      
84 Hari om Singh   94 71 82 81     60 84 56       49     54        
85 M. Soumyasri   85 73 85 66 47   77                   65 39    
86 Mahendra 55 52 63   64               88                
87 Mamile Kunal Maharudra 65 73 85   56   54     41   46                  
88 Mangal Singh 47 63 45 34   69               25     33        
89 Manpreet Singh 86 98 63   88     54         60 63              
90 Mohammad ali 34 65 35   54 37         65                    
91 Mohammad Ali   95 96                   87   38     54      
92 Mohit Aggarwal   64 54   56       63                        
93 Mohit Duholiya   54 65         55       42       29          
94 Mohit Garg 5 19 44 64   58             67                
95 Monika Tariyal   95 50                     97     37        
96 Mothukuri Akhil 25 65 45   68     62       57 94     48   67      
97 Mrigank Jain   54 56     98                 44   65        
98 MRUTYUNJAY SARANGI 76 86 35     54     68     35 85 68              
99 Mujahid Husain   98 78   88                     41          
100 N SHIVA KUMAR 62 35 35     68   47     59                    
101 N. Kalyan     38                     25     33        
102 Naveen kumar 10 15 66   54 83     81   67   60 63              
103 Nippu Naresh   100 45                                    
104 Nishchoy Roy   53 65   73               87   38     54      
105 Omkar Mangere   90 95     67