S.No website. Student Name T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15 T-16 T-17 T-18 T-19 T-20 T-21 T-22 T-23 T-24 T-25
1 A SRIKANTH 39 35 97 72 54 86 81   65     72   25     33                
2 Aarti Chavan 64 45 54 81 62 73   72     44   60 63                      
3 Abhinav kumar 74 88 91 60 54 92       36                              
4 Abhishek Kumar   48 65 51 69 97 67   87   49   87   38     54              
5 Abhishek kumar jha 33 45 65 24   61   57       37                          
6 Adi Narayana 65 55 54 42 64 38   70   61   45       29                  
7 Adityavesh Adhana 73 95 96   68               67                        
8 Ajit amar 84 103 86   97         81       97     37                
9 Akash B   77 54 67     37   54   62   94     48   67              
10 Akash Chaudhary   74 90     85                 44   65                
11 Akshay Dixit 16 25 51   42     51       62 85 68                      
12 Akshay Goyal   54 65     74                   41                  
13 Alok Ranjan 55 54 35   63       38   64                            
14 Amit Gupta 111 98 84 97 103 107                                      
15 Ankit Arora   56 65 49   70   35   47   38         61                
16 Anupam verma 90 55 54   63                 46                      
17 Anupama Salan   88 85   97 75   67     59                            
18 Arijit dutta   109 76   74 89             63                        
19 Arpit Kumar 75 94 63   78       60     72       38                  
20 Ashish Jaiswal 133 120 112   108                                        
21 Atishay jain 96 68 120 75   68               49     54                
22 Avaiyang   98 54   49     84     73                            
23 Avinash Palaparthi   95 96                   88                        
24 B. Prasanna   72 6 31 38 39 25 38 27 70 53 43 51 48 27                    
25 Balram chaudhary 24 33 113   48 60   42     53                            
26 Bhanu Jain   102 95 87   95             87   38     54              
27 Bhanu Pratap Singh   47 65   51   64   38     69                          
28 bharath 34 63 45   38                     29                  
29 Bikash Mishra   85 54 90   60   34   61 82   67                        
30 Bugata Karthik Kumar   54 65   48   34   37     41   97     37                
31 Ch Shravan Kumar Reddy   79   24   36   61   51     94     48   67              
32 CH SRAVAN KUMAR 105 96 65   89 78     98     74     44   65                
33 Chandni   80 45 86   75             85 68                      
34 Chandradip Santra 40 97 45   49     86   43           41                  
35 Chaudhary Abhinav Singh   58 54     71     48   61                            
36 D.chakrapani   68 45   57 64                                      
37 Deepak Gandash   54 65 59   40   47       46         61                
38 Deepak kumar 10 46 78   29 34   54   61       46                      
39 Deepak sangwan 76 52 96   68       45                                
40 Deepika Singh   88 91 84   73         37   63                        
41 Devendra   75 65   86 67   54               38                  
42 Devesh Kumar   85 85     92                                      
43 G. Chendra Prakash   109 85 81 96 75 136     68 102     49 99 95 54   85 107  76        
44 G.Naresh Babu   64 65   67 84 103                                    
45 Gandiboina Ravikumar   99 78   48 61     57     49 88                        
46 Ganesh Ananthula   52 58 69 96     43     76       47 55   60 39     36 59 43 61
47 Gaurav Sikarvar 93 86 96   107 72                                      
48 Gautam jha 66 35 96   48 65     77     64                          
49 Gautam Raj   85 65 67                   25     33                
50 Ghanshyam 57 53 98   74 85             60 63                      
51 Gullamagji Santosh kumar   45 54   51 67       86   54                          
52 Happy Nayak   115 66   87 92             87   38     54              
53 Harshvardhan Singh   54 65   94     77                                  
54 Hemant Bhawariya   96 44 76 84         62           29                  
55 Hemant Tiwari   56 54     94       71     67                        
56 Hemanth Kumar C.R.   61 65   78     41     63     97     37                
57 Himanshu nayak 49 65 90 86 97 81     67     37 94     48   67              
58 Himanshu Rai   75 85   62                   44   65                
59 Himanshu Singh 115 54 105     77   87   56     85 68                      
60 Jadhav saxena 70 20 96   88                     41                  
61 Jaideep Kumar   56 65 71   87                                      
62 Jaspreet Sehmi   61 54   49     86     34                            
63 Jerin Jose 64 65 90   81                 25     33                
64 K BALAKRISHNA 29 87 63 78   34     92     68 60 63                      
65 K Gauri Sankar 45 45 63   94 76                                      
66 K MAUNIKA 70 105 98   61     67         87   38     54              
67 K SREEKANTH 19 45 97     44       38                              
68 K VAMSI KRISHNA 18 50 65   99 72                   29                  
69 K. Pavani   84 77 38   67         61   67                        
70 K.Sushruth   52 54   79     46           97     37                
71 K.Varun Reddy   39 65                   94     48   67     87        
72 Kamal Gautam   54 54   73   63               44   65                
73 Karan Singh   45 65   39         38     85 68                      
74 Kaushlendra 19 66 99 57   61                   41                  
75 KESAV YERRA 39 25 65   37     49     54                            
76 Ketan Bansal   96 25 89   54                                      
77 Kshitij Pratap Singh 102 63 25       88         72                          
78 Kumar Shubham   75 66   87                       61                
79 Kumar Sonu   112 45     75     34   69     46                      
80 Kumar Vibham   57 54   65                                        
81 KUNDAN MITTAL 9 10 65     98   86       34 63                        
82 Lochan Sharma   46 54   64     51               38                  
83 Lokesh Kumar Kharana   26   37 54         46                              
84 Hari om Singh   94 71 82 81     60 84 56       49     54                
85 M. Soumyasri   85 73 85 66 47   77                   65 39     59 37 68  
86 Mahendra 55 52 63   64               88                        
87 Mamile Kunal Maharudra 65 73 85   56   54     41   46                          
88 Mangal Singh 47 63 45 34   69               25     33                
89 Manpreet Singh 86 98 63   88     54         60 63                      
90 Mohammad ali 34 65 35   54 37         65                            
91 Mohammad Ali   95 96                   87   38     54              
92 Mohit Aggarwal   64 54   56       63                                
93 Mohit Duholiya   54 65         55       42       29                  
94 Mohit Garg 5 19 44 64   58             67                        
95 Monika Tariyal   95 50                     97     37                
96 Mothukuri Akhil 25 65 45   68     62       57 94     48   67              
97 Mrigank Jain   54 56     98                 44   65                
98 MRUTYUNJAY SARANGI 76 86 35     54     68     35 85 68                      
99 Mujahid Husain   98 78   88                     41                  
100 N SHIVA KUMAR 62 35 35     68   47     59                            
101 N. Kalyan     38                     25     33 18              
102 Naveen kumar 10 15 66   54 83     81   67   60 63                      
103 Nippu Naresh   100 45                                            
104 Nishchoy Roy   53 65   73               87   38     54              
105 Omkar Mangere   90 95     67     72     74                          
106 P SHIVA KUMAR 10 24 45       39     44           29                  
107 P. Sai     46     25     33     49 67                        
108 P. Shivanarayana   74 61 46 60 63               97     37   49   57        
109 Pallavi tiwari 16 51 35                   94     48   67              
110 Pankaj   46 65   87   38     54   47     44   65                
111 Pankaj narang 13 46 33                   85 68                      
112 Pankaj sharma 15 6 35 21       29               41                  
113 Piyush Garodia 94 100 33   67                                        
114 Prabhat Kumar   88 90     97     37   68     25     33                
115 Pranav Chaturvedi   96 98   94     48   67     60 63                      
116 Prashant Kumar   48 54       44   65     38                          
117 Prashant verma   86 88   85 68             87   38     54              
118 Prasoon Gautam   65 54         41     48                            
119 Prateek Kamboj 44 99 100 86 93   62   74     86       29                  
120 Praveen Bansal   62 54   48 71             67                        
121 Pravin 62 65 63   81 75   49   51   65   97     37                
122 Preethi amar 63 41 12     54             94     48   67              
123 Prerna 100 35 60 72       54     67       44   65                
124 Priyanka   98 45   36               85 68                      
125 Priyanka kumari   44 65   87       61     72       41                  
126 Pushpendra singh chauhan 105 96 103 71   63       78                              
127 Rachit Agarwal   65 65   77   42                                    
128 RAHUL JHINGONIA 23 44 100 81   76     34     59                          
129 Rahul Kumar   63 65   67                                        
130 Rahul Kumar Jadhav   45 54 95 81     51     61     25     33                
131 Rahul Kumar Sharma   75 65 48   64             60 63                      
132 Rahul Mendhe   64 65   54 79     45                                
133 Raj Vardhan Singh 90 79 63       64   54       87   38     54              
134 Rakesh Madabhavi   56 54   54     71       67                          
135 Raman pali 60 35 54 67 87 71       44           29                  
136 Mohit Kumar 23 25 45   62 55             67                        
137 Rambo 12 54 44     64   24     37     97     37                
138 Ramkishore 29   46   54               94     48   67              
139 Ranveer Singh   54 65 97     48         51     44   65                
140 Ravalika Reddy Miriyala   98 33   97 75             85 68                      
141 Rohit Dabas   42 54           39             41                  
142 S SRIKANTH 5 54 33   57                                        
143 S. M. Priyadarshini   9 32     64   38     68   38     68                  
144 S.Chaitanya Kishen 45 113 55 38                                          
145 Sachin Kumar   101 65   86 45     38         38     46                
146 SAMA SHARATH 45 45 113   79         64         64                    
147 Sandeep Sharma   105 50         57         57                        
148 Sanjog Patnaik   60 65 74   87                                      
149 Sanny Jain 65 98 35   57       34         34       46              
150 Santosh Kumar   65 65     84                                      
151 Sarthak Kumar   105 50   95     67         67       46                
152 Sarthak Saxena 69 65 63                                            
153 Saumil aggarwal 86 105 65   64       77   82       34                    
154 Saurabh Kumar 65 75 68 72   86                                      
155 Saurabh Upadhyay 89 42 98   67 91   68       62   67       46              
156 Shahim Chaudhary 89 35 96     60       47       38     68                
157 Shahim Chaudhary   106 66   45     62       74                          
158 Shailesh Gautam   58 65 66   76                 38     46              
159 Shani Pal   75 85   54         42           64                  
160 Shashwat Agarwal   55 65         61           57                      
161 Shishir Gupta   65 98   56       34     48                          
162 SHIVALI MAHESHWARI 85 35 68 61   77                 34                    
163 Shivkant Kumar   10     87     61       76             97            
164 Shrawan Kumar   141 25     33               67       46              
165 Shruti Raj 12   5 37 46 28     39     42                          
166 shubham Aggarwal   45 65                                            
167 Shubham Dixit 120 63 102   61     73   81   86                          
168 Shubham Jain 86 102 35 74   94                     61                
169 Shubham wadhai 13 36 78   74   39   44   46     46                      
170 Shubhangi Saroya   85 66     47   64   58   42                          
171 Shubhankar Nikhil   91 95 84   106             63                        
172 Siddharth gautam 93 90 35       57   48             38                  
173 Siddharth Sehgal   65 56   94     54     49                            
174 Simranjit Singh 52 95 65     87               49     54                
175 SREEKANTH CH 82 25 90   76   57     61                              
176 Srujith Velumula   65 65 65                 88                        
177 Subhadip Paul 99 65 52   65       48                                
178 Suchita Bharatkumar Raval   65 54       42         45                          
179 Sudhanshu   40 54 74   99       67             61                
180 Sujata halmare 10 21 50   61                 46                      
181 Sujit kumar Gupta 64 85 86   92 77     82     66                          
182 Sukhbir   52 65   35   41           63                        
183 Sunil gupta 70 103 54 78   66       44           38                  
184 Sunny   111 44   51                                        
185 Surbhi Kumari 45 55 65         57     49     49     54                
186 Suresh 39 65 99                                            
187 Sweety Mittal   41 65   66       56       88                        
188 T SANJAY 26 78 55 73   87         57                            
189 T TRILOK 51 24 61   67 95                                      
190 Tanmay Jain   65 65         49   51                              
191 Tarun 102 35 98   36                                        
192 Tejas Upadhyay 55 114 96           66     57         61                
193 Thummaca cheruvu Mounika   86     30 47       38       46                      
194 Urvashi Kumari   96 96                                            
195 Uttam kumar kanani   89 95   54 87     56   64   63                        
196 Vagish Rai   55 67 49   78                   38                  
197 Vaibhav jain   60 65     75   57   68   52                          
198 VARUN KUMAR GARG 51 45 86   84       55   47     49     54                
199 Varun Yadav   99 65       54     58                              
200 Vidharbh Singh Rajput   65 54 75   84             88                        
201 Vidya Prasad 45 100 45   70           49                            
202 Vijay kumar 81 60 71   66 96   61                                  
203 Vijay Chandra 11 25 25 42   35                                      
204 Vishal Saxena 13 38 65   49   54     37                              
205 Vishnu Das   88 89     74                                      
206 Vykuntam Suresh   70 65   95                                        
207 Zalak Kumari   46 65   84 66                                      
208 Subharli Kachri         46                                        
209 Yogeeta Beliya   107 79   59 56   24   84 81 53     63                    
210 Chitlanki Nagamani   57 69 76 25   82 48 45       65 55 66 72   79 41   53   63 24 72
                                                     
211 Sai Kumar   8 22 18     23 21 20 52 37     48   50 50     11          
212 Manasa CM               101   89               79 57 88 73        
213 KSRIVANI               41 61 47   44 36 45 56 74                  
214 Lokesh Prakash Chandra Beliya                   36   26   27                      
215 D. Indira                   69 101 58 67 69     52 36 33 46 38   57    
216 P.Sivanaryana                   62   68 53   42 62   49     57        
217 Shaista Tabassum   115         97 65     63       79                    
218 Mansa Cheruku                       97 53 82 63 71 82                
219 Annemkanaka Venkatasesh Kumar Reddy   127 100 111     112 79 102 93 111 99     103 94                  
220 Kousik Yadav                                 6 17     13        
221 M Naresh kumar   97 109